4. Tendències de l’aprenentatge en l’era digital

4.4. Aprenentatge actiu

Font: William Iven a unsplash.com

L’aprenentatge tendeix a ser més significatiu i intrínsecament motivador, i es reté més fàcilment, quan l’estudiant s’enfronta a reptes i problemes reals, desenvolupant unes feines concretes, i també quan pot, després, reflexionar sobre el que ha funcionat i el que no, per tal de millorar-ne l’acompliment futur.

L’aprenentatge basat en la pràctica (learning by doing) és una metodologia que s’ha utilitzat en el món educatiu molt abans que les tecnologies digitals, sota diferents modalitats i denominacions: aprenentatge basat en problemes, aprenentatge per projectes, aprenentatge per descobriment, etc. En aquesta metodologia, l’aprenentatge té tendència a centrar-se menys en els continguts i més en les activitats d’aprenentatge, prevalent així la iniciativa i la participació activa de l’estudiant.